SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

ABC Mahare za boljši strokoven razvoj zaposlenih in učencev

Suzana Plemenitaš, Magdalena Doberšek, OŠ Dobje

Na začetku poti in uvajanja sprememb so vedno pomisleki in dvomi. Na OŠ Dobje se je pred pričetkom uvajanja projekta e-listovnik porajalo več vprašanj: Je orodje Mahara primerno za vodenje profesionalnega razvoja? Imamo dovolj znanj oz. smo dovolj kompetentni? Je naša vizija dovolj jasna? So spremembe sploh potrebne ali ostanemo na ustaljenem? Najprej se je potrebno rešiti stereotipnega razmišljanja o lastnih pričakovanjih. Le-ta so ponavadi drugačna od pričakovanj tistih, s katerimi sodelujemo v procesu učenja. Potrebno je razmišljati o lastnem delu, delu zaposlenih (ali učencev) in tu se proces, ki vodi preko ugotavljanja predznanja, postavljanja ciljev, iskanja dokazov o delu, kritičnem vrednotenju svojega dela in dela tistih, s katerimi sodelujemo in na koncu poglobljene samorefleksije šele začne. »Na tej poti« nastane veliko dobrih izdelkov, ki jih hranimo v Mahari in zaradi katerih smo »na koncu poti« ponosni in samozavestnejši. Čeprav na videz neprivlačna Mahara, nudi ogromno možnosti za dobro načrtovano vodenje profesionalnega razvoja vseh deležnikov vzgoje in izobraževanja. S poznavanjem filozofije e-listovnika lahko ravnatelj bolj načrtno vodi profesionalni razvoj zaposlenih, učitelji pa usmerjajo učence, da najdejo svoja najmočnejša področja. Rezultat so merljivi dosežki vseh, ki v procesu profesionalnega razvoja sodelujejo.

Kategorija: Delavnice