SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Cmap – orodje za izdelavo pojmovnih mrež

Lea Nemec, Gimnazija Ledina

Pojmovne mreže so grafični prikazi strukture informacij, pojmov in odnosov med njimi (Novak, Gowin, 1984). Pravzaprav so slike, ki povedo, kako so pojmi med seboj povezani (Freeman, 2004). V sklopu delavnice se bomo osredotočili predvsem na pojmovne mreže z vidika učnih tehnik (poudarek na obliki zapisa) in orodij (poudarek na programski opremi za izdelavo zapisa/orodje Cmap). V sklopu delavnice bomo:
• Na konkretnih primerih predstavili sestavne dele pojmovnih mrež (pojmi, povezovalne besede, trditve, hierarhične stopnje, križne povezave, primeri, slikovno in grafično gradivo).
• Predstavili sedem »zlatih pravil« zapisa pojmovne mreže (pojmi morajo biti zapisani v okvirčkih; glavni pojmi so zapisani na vrhu, specifični pa pod njimi; vsak pojem je lahko zapisan samo enkrat; puščice usmerjajo branje; na puščicah morajo biti zapisane povezovalne besede; iz enega pojma lahko vodi poljubno število povezav k drugemu pojmu; pojmovne mreže ne smejo biti preveč »natrpane«).
• V programu Cmap prikazali: – postopek oblikovanja, shranjevanja, poimenovanja map, – delo z orodjem Style (izbor/velikost/barva pisave, poravnava, vnašanje simbolov, oblikovanje okvirčkov za zapis pojmov, oblikovanje puščic …), – vnos slikovnega, grafičnega in tekstovnega gradiva v pojmovno mrežo. Končni cilj delavnice je, da udeleženci samostojno izdelajo pojmovno mrežo in jo predstavijo ostalim.

Kategorija: Delavnice