SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Festival naše prihodnosti – Izdelajmo računalniško igrico

Primož Umek, Simona Ostović, OŠ Orehek Kranj

Na festivalu imajo nadarjeni priložnost spoznati vsebine, ki niso predpisane z učnim načrtom, aktivnosti pa omogočajo divergentno, kritično in logično mišljenje, empatijo, izražanje skozi umetniške dejavnosti, spodbujajo radovednost, domišljijo, ustvarjalnost. Nadarjeni učenci najbolj želijo druženja in dejavnosti, ki so namenjene le njim, vendar jih šole po njihovem mnenju preredko organizirajo. Zato je naš festival dobrodošla popestritev na področju dela z nadarjenimi. Izziv, ki smo ga videli za izvajalce delavnic, je, da bi bile delavnice plod timskega dela učiteljev in medpredmetno obarvane. Gradivo za delavnico »Izdelajmo računalniško igrico« sva na začetku pripravljala vsak zase, kasneje pa sva skupaj uskladila ideje in poiskala najbolj optimalne naloge za učence. Za uvod smo naredili nekaj vaj brez računalnika, v nadaljevanju pa sva se odločila za uporabo enega novejših programskih jezikov – Scratch. Njegova prednost je preprostost, kode ni potrebno pisati ročno, temveč programske gradnike zlagamo skupaj kot kocke. Učenci se lahko posvetijo reševanju problemov, ne da bi se mučili z zahtevno sintakso. Prve vaje na računalniku so bile namenjene branju programa (sledenje kodi in predvidevanje rezultata), nato so učenci v parih popravljali napake v programu (zaporedje ukazov – pravilen vrstni red), v nadaljevanju pa so spoznali še osnovne koncepte v programiranju spremenljivke, zanke in vejitev. V drugem delu so učenci po skupinah izdelali svojo računalniško igrico.