SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Gradiva za obrnjeno učenje in varne šolske ure

Maja Vreča in Ingrid Možina Podbršček, Arnes, Mojca Borin, OŠ Draga Kobala Maribor, Simon Dražič, OŠ Šmarje pri Kopru, Anita Smole in Sonja Strgar, OŠ Vide Pregarc Ljubljana

V širši javnost se počasi širi osnovno zavedanje, da je lahko internet nevaren predvsem zaradi naraščajočega števila različnih prevar in okužb z virusi ali kakšno drugo zlonamerno kodo. Toda poleg teh nevarnosti se, predvsem z naraščajočo uporabo pametnih telefonov in drugih priročnih napravic, širijo tudi druge neprijetne plati te navezanosti na nove tehnologije. Zlasti pri mlajših se ta navezanost zlahka razvije v različne odvisnosti. Poleg tega nenehna dostopnost spleta otrokom in mladostnikom pogosto omogoča tudi »sodobnejše« oblike nadlegovanja vrstnikov. Táko nasilje se zadnja leta vse bolj razrašča, saj je večinoma skrito pred pogledi odraslih. Če želimo omejiti razrast vseh neprijetnih pojavov, povezanih z rabo novih tehnologij, se moramo posvetiti ozaveščanju. Na tej konferenci bomo predstavili Arnesova videogradiva za učence in dijake, namenjena uporabi pri učnih urah ali kot pripomoček za t. i. obrnjeno učenje. Arnes je organiziral natečaj za vzorčne šolske ure, pripravljene na podlagi teh videogradiv in risank »Ovce«. Tri najboljše ure bodo nagrajene in predstavljene.

maja-vrecaMaja Vreča je zaposlena na Arnesu od leta 1995. V okviru svojega dela z uporabniki se ukvarja tudi s problemi varne rabe interneta in naprav ter sodeluje v projektu SAFE. V okviru tega piše članke in izvaja predavanja za različne publike – od učencev in dijakov ter njihovih staršev, do študentov in zaposlenih v pedagoških in drugih zavodih.

ingrid-podbrscekIngrid Možina Podbršček je od avgusta 2014 zaposlena na Arnesu v sklopu projekta E-šolska torba, kjer skrbi za področje SIO/Arnes delavnic. Že od leta 1994 sodeluje pri pripravi in organizaciji izobraževanj s področja uporabe IKT pri vzgojno-izobraževalnem delu za zaposlene v vrtcih, šolah in dijaških domovih. Sodelovala je v projektu Računalniškega opismenjevanja (RO) in v projektu E-šolstvo, v katerem je bila ena od vodij projekta.

Kategorija: Program, Sreda