SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Kako se učim od svojih dijakov v spletnem okolju moodle

Breda Poličar, Gimnazija Poljane

V delavnici Kako se učim od svojih dijakov v spletnem okolju Moodle želim pokazati, kakšne možnosti ponuja spletna učilnica Moodle za spremljanje dela dijakov. Delavnica je namenjena predvsem učiteljem matematike in naravoslovja. Spletno učilnico s svojimi dijaki uporabljam že dolgo, vedno znova me preseneča z možnostmi, ki jih ponuja. Trenutno sodelujem že v drugem evropskem projektu na temo uporabe spletne učilnice pri pouku matematike in naravoslovja. Po uspešno zaključenem projektu ITEMS v l. 2010 smo septembra lani začeli nov projekt, imenovan MUST (Maths Understanding Using Science and Technology). V projektu želimo kar v največji meri raziskati in uporabiti kvize, še posebej se nam zdi uporaben nov tip vprašanj, ki omogoča generiranje podatkov v nalogah in preverjanje algebrskih odgovorov. (formule). V vprašanja tipa formule je mogoče generirane podatke uporabiti tudi v jsx grafih funkcij, kar nam omogoča ustvarjanje zelo zanimivih vprašanj. Na primerih svojega dela z dijaki želim pokazati, kako lahko kot učitelj delo dijakov analiziram in skupaj z dijaki odkrivam, kje imajo težave. V delavnici pa želim udeležencem pokazati, kako lahko tudi sami pripravljajo preprosta vprašanja v Moodlu, kakšne možnosti ponuja analiza odgovorov dijakov in kako ustvarjati preprosta vprašanja tipa formule.

Kategorija: Delavnice