SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Ko 1:30 postane 1:1

Goran Bezjak, Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija

Bistvo delavnice je prikazati prehod poučevanja fizike iz sistema 1:30 na sistem 1:1. V delavnici bom prikazal, kako lahko to dosežemo ob uporabi aplikacije NearPod na mobilnih naparvah (in ustrezni omrežni infrastrukturi). Pri poučevanju fizike pogosto pojasnjujemo s pomočjo risanja (grafi, skice, skiciranje eksperimentov …). To običajno počnemo tako, da npr. graf narišemo na tablo in tako uporabimo frontalno obliko po sistemu 1:30. V takem primeru vsi dijaki pogosto niso aktivni. Lahko pa razvijamo razlago ob grafu tako, da dijakom postopno posredujemo snov. Za to uporabimo v naprej pripravljeno predlogo (npr. nastavek za graf) v aplikaciji NearPod, kjer vsak dijak (delno vodeno) nariše svojo predvideno rešitev. S tem aktiviramo vse dijake, hkrati pa nam aplikacija omogoča, da (izbrane) rešitve posredujem v pogled vsem dijakom, kar mi omogoči nadaljno diskusijo o snovi. Pri tem spodbujam kritično mišljenje in medvrstniško vrednotenje, saj imajo dijaki možnost vrednotenja (ali komentiranja) vrstniških (pol)izdelkov (v našem primeru grafa), dijaki pa so hkrati tudi “soustvarjalci” podajanja snovi. Prednost je podajanje znanja na način, kjer so ob razlagi vsi dijaki aktivni v razvijaju in razlagi snovi. Moja vloga se torej decentralizira in se postavi na nivo moderatorja, ki usmerja potek snovi. Sošolci se tako imajo možnost učiti drug od drugega. To lahko dijakom poveča motivacijo za delo, saj vidijo, da če zmore sošolec, zmorejo tudi oni.

Kategorija: Petek, Program, Sejem DajDam