SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Kocka, tablica in matematika

Irena Gole, OŠ Bršljin

Učenje, poučevanje in vloga učitelja se z uvajanjem sodobne tehnologija spreminja. Tablični računalnik je odlično motivacijsko sredstvo, ki je hkrati še veliko več. Seveda je od učitelja odvisno, na kakšen način ga bo izkoristil in kdaj ga bo uporabil, kajti že sama tablica ponuja drugačen način učenja in poučevanja, ki hkrati ruši meje učilnice. Ne glede na vse ne smemo zanemariti konkretnih dejavnosti in izkušenj, ki jih sodobna tehnologija ne more nadomestiti, tako da tablico uporabimo bolj kot pripomoček za podporo pri učenju učnih vsebin. Vsa e-orodja in e-gradiva, ki so trenutno na voljo, pripomorejo, da so učenci aktivnejši pri spremljanju učnega procesa in hkrati spoznajo uporabnost sodobne tehnologije tudi za učenje. Dosedanja praksa kaže, da lahko tablico uporabimo pri vseh etapah učenja, saj omogoča vrsto dejavnosti, ki pripravijo učenca, da razmišlja o svojem delu, ga evalvira, širi svoje znanje in ob tem spodbuja k sodelovanju. Tu pa se nekoliko spremeni vloga učitelja, ki ni več le prenašalec znanja, temveč učenca vodi k novim spoznanjem in v nove oblike učenja.

Kategorija: Delavnice