SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Mikroskopiranje s tablicami

Marija Vok Lipovšek, OŠ Hruševec

Učenci se srečujejo z metodo mikroskopiranja že v 6. razredu osnovne šole. Klasična metoda mikroskopiranja ima prednost v tem, da učenci sami pripravljajo preparate in opazujejo pripravljeno. Slabost pa je, da učitelj težko pregleda opazovano in to predstavi še drugim učencem v razredu. Poleg tega so učenčeve skice opazovanih predmetov velikokrat manj jasne. Mikroskopiranje, ki vključuje WiFikamero Motic, ima prednosti v tem, da z učenci lahko opazovane predmete delimo s pomočjo aplikacije MotiConnectPro na tablicah vseh učencev. Učenci še vedno praktično mikroskopirajo. Učitelj izbere najboljše sveže preparate skupine ali dvojic in jih postavi pod objektiv mikroskopa ter deli z učenci. Učenci si slike izbranih preparatov shranijo in obdelajo glede na zahtevano nalogo, npr. označijo in izmerijo velikosti organov, tkiv, celic in celičnih organelov itd. Obdelane fotografije shranijo in vložijo v učno predlogo učitelju, ki jim takoj da povratno informacijo. Druga možnost je obdelava mikroskopskih slik kot domače delo učencev in hkrati boljši spomin na vajo. Učenci tako dobijo nabor velikega števila mikroskopskih slik, ki si jih sistematično uredijo za morebitno kasnejše proučevanje.

 

Kategorija: Delavnice