SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Mineštra v Moodlu

Boris Volarič, Arnes

Na delavnici se bomo učili z in o produktih, ki so nastali v projektu e-Šolska torba. V ospredje bomo postavili učbenike in jih povezali s spletnimi učilnicami. Na delavnici bomo odgovorili na vprašanje, kako se lahko učitelji učimo od učencev in učenci drug od drugega, če je v spletni učilnici postavljena povezava do vsebin v i-učbeniku. Spletna učilnica omogoča, da zbiramo dokaze o učenju učencev in pri tem uporabljamo podatke. Z udeleženci delavnice se bomo v spletni učilnici (vsak v svoji) naučili pripraviti nalogo, preko katere učeči se pokažejo razumevanje, poznavanje ali uporabo pridobljenega znanja. Udeležencem bomo predstavili didaktično vrednost/potencial “priznanj” (badge), ki jih je moč izdelati v spletni učilnici in se naučili izdelati “priznanja”, ki jih bodo prejeli njihovi učenci za uspešno opravljene naloge.

Kategorija: Delavnice