SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

O dostopnosti spletnih gradiv za učence s posebnimi potrebami

Matjaž Debevc, Ines Kožuh, UM, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

Učenci s posebnimi potrebami potrebujejo drugačne pristope in rešitve grafičnega oblikovanja spletnih strani in izvedbe interaktivnih aktivnosti v e-izobraževanju. Da bi lahko to omogočili potrebujemo najprej znanje o možnostih in omejitvah učencev s posebnimi potrebami in poznati moramo standarde, ki zahtevajo prilagoditve spletnih strani zanje, kot je to WCAG 2.0. Na delavnici se bomo tako seznanili z zahtevami učencev, s pravnimi vidiki in razlogi, zakaj in kako je potrebno uvajati dostopnost v e-izobraževanju. Predstavili bomo tudi primere dobre prakse, ki smo jih razvili na Univerzi v Mariboru.  Na delavnici bomo tudi praktično preizkusili kratko in učinkovito metodo ocenjevanje, ki smo jo razvili na Univerzi v Mariboru v ta namen, ki vključuje vprašalnik za preverjanje dostopnosti po standardu WCAG 2.0 in ki vključuje hevristično analizo, znano na področju uporabniške izkušnje.

Kategorija: Delavnice