SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Obrnjeno učenje z uporabo spletne aplikacije TED-Ed

Simon Dražič, OŠ Šmarje pri Kopru, Maja Vičič Krabonja, Srednja ekonomska šola Maribor

Obrnjeno učenje (flipped learning) je sodobna izobraževalna metoda, ki združuje učenje v živo in na daljavo. Učitelj posname kratek video z razlago učne vsebine in ga posreduje učencem, ki si posnetek ogledajo pred obravnavo v šoli. Videoposnetek naj traja največ 7 minut, kar omogoča ohranjanje koncentracije. Učenci načrtujejo, kdaj in kolikokrat si bodo posnetek ogledali, pripravijo vprašanja in povzetke, pri pouku pa o tem razpravljajo, rešujejo naloge in praktične probleme, kar bi sicer morali opraviti sami doma. Pri obrnjenem učenju je poudarek na aktivni vlogi učenca skozi celoten proces učenja. Učitelj postaja mentor in usmerjevalec. Učencem pomaga med poukom, sodeluje pri reševanju nalog in problemov, spremlja razumevanje učne snovi, spodbuja sodelovalno delo in medsebojno pomoč. Predstavili bomo spletno aplikacijo TED-Ed, ki omogoča, ne-le deljenje videoposnetka, pač pa tudi, da mu dodamo interaktivnosti (opremimo z vprašanji s katerimi preverijo svoje razumevanje, navodili za dodatno raziskovanje in razpravo) in usmerimo pozornost učencev. Učitelju omogoča tudi spremljanje dela učencev. Dostop do spletne strani je prost in njena uporaba enostavna. Dodana vrednost je učeča se skupnost, kjer učitelji izmenjujemo izkušnje ter uporabljamo in prilagajamo gradiva, ki so jih ustvarili drugi. Lekcije lahko pripravijo tudi učenci sami in tako dosežejo višje taksonomske stopnje – ustvari.