SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Od virtualne do fizične mobilnosti

Urška Šraj in Maja Abramič, CMEPIUS

Delavnica je namenjena vsem učiteljem, vzgojiteljem in ostalemu pedagoškemu osebju, ki si želijo popestriti učne ure s sodelovanjem v mednarodnih projektih in na ta način svojim učencem/dijakom ponuditi drugačen način učenja. Študija o učinkih mednarodnega sodelovanja na šole je med drugim pokazala tudi to, da tovrstne aktivnosti pozitivno vplivajo na sodelovanje vodstva šole z učitelji in obratno ter tudi na medpredmetno povezovanje učiteljev, učenci pa pridobijo predvsem na nekognitivnih vidikih učenja.  Vse to kaže, da je mednarodno sodelovanje lahko pomemben element  za razvoj komunikacije in sodelovanja na šoli in izven nje, kar pa je osnova za grajenje učeče se skupnosti in uvajanje sprememb. Na delavnici vam bomo predstavili tako manj zahtevne eTwinning projekte kot tudi tiste kompleksnejše, ki zahtevajo aktivno sodelovanje sodelavcev in tudi vodstva. Glavni poudarek bo na sodelovalnem delu znotraj eTwinninga, ki poleg spletne učilnice in baze več kot 300.000 učiteljev iz cele Evrope in širše nudi možnosti udeležbe na fizičnih in virtualnih izobraževalnih dogodkih ter prostor za izmenjavo mnenj in izkušenj …  Dotaknili se bomo tudi programa Erasmus+ in možnosti, ki jih le ta ponuja šoli/vrtcu. Z delavnico želimo spodbuditi zanimanje za mednarodno sodelovanje, tako virtualno kot tudi fizično.

Kategorija: Delavnice