SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Primeri uporabe bralnih učnih strategij z i-učbenikom

Samo Božič, Berta Kogoj, ZRSŠ, OE Nova Gorica

Smo uspeli z uporabo pred kratkim nastalih i-učbenikov na področju razvijanja bralnih učnih strategij narediti kakšen korak naprej? Si lahko v i-učbeniku kaj označim, dopišem ali shranim svoj odziv, kar vse naj bi prispevalo k boljšemu razumevanju besedila in k zapomnitvi? Na ta in podobna vprašanja bomo skozi dejavnosti skušali odgovoriti v delavnici Primeri uporabe bralnih učnih strategij z i-učbenikom. Izbrana besedila iz i-učbenikov bomo opremili s primeri ključnih bralnih učnih strategij in raziskali dodatne možnosti, ki jih tudi v izobraževalne namene omogoča uporaba široko dostopne aplikacije na svetovnem spletu.

Kategorija: Delavnice