SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

ROBO-učenje

Miha Miklavc, OŠ Vransko Tabor

Živimo v dobi visoke tehnologije, ko roboti vedno bolj vstopajo v naša življenja. Poleg tega da olajšajo človekovo delo, postajajo tudi avtonomni sistemi, ki lahko človeka v določenih pogledih celo nadomestijo. Delovanje in upravljanje robotov smo želeli razumeti tudi na naši šoli, zato smo v preteklem šolskem letu v okviru projekta Popestrimo šolo pričeli z izvajanjem aktivnosti lego sistemi, ki jo obiskujejo tako učenci predmetne kot tudi razredne stopnje. Učenci pri omenjeni aktivnosti spoznavajo lego mehaniko in lego robotiko. Delovanje robotov odkrivajo s pomočjo programskega okolja MINDSTORMS NXT in EV3 Education ter z uporabo pametnih telefonov, na katere naložijo aplikacijo, krmilijo robote. Glavno vodilo aktivnosti je sodelovanje in medsebojno učenje. Učenci višjih razredov pomagajo mlajšim pri zahtevnejših opravilih, kot so konstruiranje, programiranje in upravljanje robotov. S tem postavljamo učence v vlogo učiteljev. Pri odločanju o tem, kaj bodo roboti počeli, učencev ne omejujemo, saj si s tem širijo kreativnost in domišljijo. Njihove ideje so sveže in zanimive, pri konstruiranju pa nenehno težijo k izboljšavam. Največji izziv jim predstavlja povezovanje različnih tehnologij. Aktivnost lego sistemi nudi novo obliko učenja naravoslovnih ved in pridobivanja tehničnega znanja. Matematično-fizikalno znanje predstavlja na zabaven in igriv način, hkrati pa opozarja, da le vzajemno izkustveno učenje vodi do boljših rezultatov.

Kategorija: Petek, Program, Sejem DajDam