SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Uporaba iPadov pri likovni umetnosti

Katja Gajšek, OŠ  Hruševec

Ena na ena pedagogika je novost sodobnega šolstva. Vključevanje tabličnih računalnikov v pouk je vedno pogostejše. Vendarle pa se pojavlja vprašanje, ali je smiselno tablične računalnike vključiti tudi v pouk likovne umetnosti? Ter če jih vključimo, kako to izvesti? V okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1 smo z učenci preverjali uporabo različnih aplikacij ter zmožnosti tabličnega računalnika pri pouku. iPade smo uporabljali v različnih etapah pouka od načrtovanja ali izvedbe likovnega izdelka, spoznavanja in utrjevanja nove snovi, do spoznavanja novih oblik likovnega izražanja. Uporaba iPadov se je izkazala za uporaben pripomoček na različnih likovnih področjih ali pri likovnih tehnikah. Učenci so spoznavali tudi druge oblike likovnega izražanja, kot so animacija, grafično oblikovanje in izdelava video posnetkov. Namen predstavitve je prikazati zmožnosti, ki jih uporaba iPada prinese k likovnemu pouku. Predstavljene bodo aplikacije, ki so se izkazale za uporabne pri izvedbi pouka likovne umetnosti kot tudi uporaba e-učbenikov za likovno umetnost

Kategorija: Delavnice