SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Ustvarjalnica CCL

Simona Granfol, Maja Vičič Krabonja, Bernardka Radej, Jerica Glavan, Andreja Pečovnik Mencinger, Saša Divjak (FRI), Anita Poberžnik (ZRSŠ)

V Ustvarjalnici bo osrednja tema vrednotenje projektno sodelovalnega dela z uporabo IKT. Skupaj bomo raziskovali možnosti in načine, kje in kako spremljamo, preverjamo in ocenjujemo dosežke in sodelovanje dijakov pri projektno sodelovalnem delu. Pri tem se bomo osredotočili na spremljavo, vrednotenje in povratno informacijo na nivojih učitelj – dijak in skupina, dijak – dijak, ter skupine med seboj. Preizkusili bomo nekatera IKT orodja, ki nam pri tem procesu omogočajo lažje in boljše sodelovanje, učenje drug od drugega, spremljanje dela učencev in podajanje kvalitetne povratne informacije. Dejavnosti v Ustvarjalnici bomo tudi spremljali s kamero IRIS in oblačnim sistemom, ki nam daje možnost učenja drug od drugega, (samo)evalvacijo in strokovno refleksijo pedagoškega procesa.

Kategorija: Delavnice