SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Ustvarjalnost brez meja

Andrej Oberwalder Zupanc, Srednja šola Domžale

Prispevek predstavi uporabnost tehnologije 3D tiskanja za razvoj ustvarjalnosti učencev in dijakov na področju oblikovanja različnih izdelkov. Predstavljen je primer uporabe v izobraževalnem programu strojni tehnik. Opisana tehnologija se lahko uporablja tudi v drugih srednješolskih izobraževalnih programih, vsekakor pa tudi že v osnovni šoli pri pouku Tehnike in tehnologije. Prispevek opiše različne možnosti za izdelavo 3D modelov: kreiranje lastnih v različnih programskih paketih in uporaba že izdelanih baz 3D modelov. Opiše pripravo 3D modela v ustrezno datoteko, pripravo ustrezne programske kode za 3D tisk (G-koda) in opiše program za upravljanje 3D tiskalnika. Opiše konkreten 3D tiskalnik, ki je primeren za uporabo v šolah. Predstavi tudi pozitivne izkušnje glede motiviranosti dijakov za ustvarjalno delo pri oblikovanju izdelkov. Ko še ni bilo možnosti izdelave izdelka in je vse ostalo na ekranu, je bila zavzetost dijakov manjša. Zelo se je povečala odgovornost do lastnega dela, saj se pri izdelanem izdelku točno vidijo napake. Če je izdelek ostal na ekranu, se to ni opazilo v takšni meri. Opisan način dela vzpodbuja izmenjavo idej, učenje med učenci, učenje med učiteljem in učenci, razvija se občutek za timsko delo. V procesu ustvarjanja novega izdelka se učinkovito uporablja razpoložljiva strojna in programska oprema, ki ni več sama sebi namen, ampak je v funkciji ustvarjalnosti.