SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Vpliv moderne tehnologije na poučevanje matematike

Marija Blažič,  OŠ Dobje

Tablice so močno spremenile način dela v razredu. Vsi smo postali učitelji in vsi učenci. Vloge se hitro menjajo med vsako uro. Komunikacija poteka tudi po uri. Pri matematiki nam je e-učbenik nadomestil papirnatega. Pri matematiki uporabljamo geogebro, ki omogoča boljše razumevanje geometrije. Učenci se seznanijo s pravili načrtovanja, pri tem pomagajo drug drugemu. Spletna učilnic omogoča tudi preverjanje znanja s kvizi. Wolfram in program prostorske predstavljivosti na torini, atlas okolja,…,ki omogočajo razvoj prostorske predstavljivosti in učenje ob igri. Učenci imajo ogromen nabor možnosti učenja, pomagajo drug drugemu, raziskujejo, odkritja posredujejo sošolcem, učitelju. Kritično ocenimo vrednost programa, njegove dobre in slabe strani. Hitro najdemo povezavo med vsakdanjim življenjem in učno snovjo. Učencem je tablica dodatna motivacija pri pouku. Pomeni večje znanje in uspeh. Spoznajo svoja močna področja, se zanjo samo ovrednotiti in sprejeti kritično mišljenje sošolcev. Učenci, hitro sprejemajo nova znanja. Učitelji se marsikaj lahko naučimo od njih. Pri brskanju po spletu hitro najdejo tudi zanimive in uporabne programe. Pomembno je sodelovanje s sodelavci, izmenjava izkušenj, učenje programov,… Tehnologija postaja naš način življenja in poti nazaj ni. Potrebno jo bo samo pravilno umestiti v naš način življenja. Vzgajamo učence, da se oborožijo z znanjem, da bodo uspešni v življenju.

Kategorija: Petek, Program, Sejem DajDam