SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Ali četrtošolci razumejo, kar berejo na internetu? Izkušnja ePIRLS

ePIRLS je nova razsežnost Mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS. Klasičnemu preverjanju razumevanja samostojno prebranih literarnih in informativnih besedil, natisnjenih na papirju, je prvič dodano preverjanje, kjer četrtošolci in četrtošolke v simuliranem internetnem okolju berejo informativna besedila in odgovarjajo na vprašanja. V mesecu aprilu 2014 smo zaključili zbiranje podatkov 15 državah. Predstavljeni bodo čisto sveži rezultati preverjanja v Sloveniji, kjer je v predraziskavi ePIRLS sodelovalo preko 1100 otrok. Raziskavo v Sloveniji vodi Pedagoški inštitut, po mednarodno določenem protokolu pa jo izvajajo šole same. Pri izvedbi so bile kljub razvnovrstnim oviram zelo uspešne.

 

marjetaMarjeta Doupona je raziskovalka na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Po izobrazbi je diplomirana novinarka in magistra sociologije kulture (področje uporabne lingvistike). Raziskovalno se ukvarja predvsem s pismenostjo in uporabo IKT pri opismenjevanju. Je nacionalna koordinatorka Mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS, v okviru katere je bila tudi članica mednarodne ekspertne skupine pri IEA za metodologijo preverjanja pismenosti na računalnikih. Kot članica ekspertne skupine je sodelovala pri projektu ZRSS Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. Bila je članica Nacionalne komisije za pismenost ves čas njenega obstoja.

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Marjeta Doupona 2Ilustracija_Marjeta Doupona 1

Ilustrator: Igor Ribič

 

Kategorija: Petek, Program