SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

eTwinning – sodelovanje na daljavo za začetnike

Tatjana Gulič,  Dejan Kramžar,  Irena Rimc Voglar, CMEPIUS

Na delavnici eTwinning, namenjeni začetnikom, bomo predstavili portal, ki omogoča projektno sodelovanje učiteljev na mednarodnem lahko pa tudi na nacionalnem nivoju. V projekte lahko vključite učence, dijake in tudi starše, ki se tekom projekta povezujejo v time, za doseganje zastavljenih ciljev. Poleg sodelovanja s tujimi učitelji in učenci omogočajo eTwinning projekti tudi odlično priložnost medpredmetnega sodelovanja na šoli in na tak način prispevajo k doseganju  kvalitetnejših rezultatov projektov.

Na praktični delavnici vam bomo pokazali kako pričeti s sodelovalnim delom na portalu eTwinning, na katerem je registriranih več kot 300.000 učiteljev s cele Evrope in širše. Delavnico bodo vodili eTwinning ambasadorji, učitelji, ki imajo dolgoletne izkušnje v mednarodnem projektnem sodelovanju. Njihovo delo je bilo nagrajeno tako na nacionalnem kot mednarodnem nivoju.

Kategorija: Delavnice