SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

SMART Notebook » Lesson Activity Builder« – delavnica kreiranja aktivnosti

Špela Logar, Steljes Evropa d.o.o.Steljes

Z novo različico SMART Notebook 2015 se je nekoliko spremenil tudi Graditelj aktivnosti / Lesson Activity Builder (LAB). Sam dodatek je eden od najenostavnejših graditeljev interaktivnih aktivnosti, saj omogoča hitro in enostavno kreiranje interaktivnih nalog. Na delavnici bodo udeleženci sami kreirali svoje aktivnosti, predhodno pa bodo s strani vodja delavnice predstavljeni različni primeri aktivnosti za različne učne predmete ter prikazati kako lahko na podlagi pripravljenih aktivnosti delijo svoje znanje ali pa učenci sami pripravijo aktivnost in tako podajo svoja dognanja in spoznanja.

Graditelj aktivnosti je orodje, v katerem lahko kdorkoli pripravi učna gradiva, s katerimi se nato, na zabaven in zanimiv način predaja ali obnavlja znanje. Z uporabo graditelja aktivnosti učitelj ustvarja aktivnost, kjer učenec lahko povezuje, ureja, poimenuje vsebino, ali pa s tem orodjem ustvarja vsebino za utrjevanje oziroma preverjanje znanja. Cilj graditelja aktivnosti je, da se aktivnosti pripravijo na način, da omogoča razvrščenje po skupinah, lastnostih, katere pa pripravljalec aktivnosti določi sam. Prav iz tega razloga je orodje primerno tako za učitelje, ki lahko kreirajo aktivnosti za učence ali pa da učenci sami pripravijo aktivnost na podlagi svojih dognanj. Uporabimo ga lahko za aktivnosti pri različnih predmetih, kar bo tudi pokazano na delavnici.

Kategorija: Delavnice