SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Spremenjena vloga učitelja pri sodobnih pristopih k učenju in poučevanju

Prispevek obravnava premik od tradicionalne k sodobni vlogi učiteljev v kontekstu modernih pristopov k učenju in poučevanju. Avtor postavi diskusijski okvir (od tehnokracije do demokracije in od centralizirane do razpršene porazdelitve odgovornosti za učenje) in nato analizira premik vloge učitelja v naslednjih vidikih pouka: načrtovanje vsebine pouka; določanje ciljev pouka in učnih rezultatov; načrtovanje vrednotenja; metode: odgovornost učitelja in učencev za lastne rezultate in napredek. Prispevek se sklicuje na interdisciplinarni učni scenarij in na povratno informacijo učencev in učiteljev nanj, z namenom raziskati prednosti in slabosti sodobnih pristopov k učenju in poučevanju. Obravnavane so sodobne možnosti učenja učencev drug od drugega, ter učenja učiteljev od svojih učencev.

 

KlemenSlabinaKlemen Slabina je učitelj sociologije, filozofije in državljanske kulture z mednarodnimi izkušnjami. Trenutno dela na univerzi v Tallinu, na centru za inovacije v izobraževanju, kot vodja razvoja. Je eden od ustanoviteljev centra. Na isti univerzi pripravlja tudi svojo doktorsko disertacijo. Njegovo strokovno področje (izvirajoč iz novih pristopov pri poučevanju in učenju) je natančno razvidno iz njegovih rezultatov dela:
– Načrtovanje in implementacija novega inovativnega učnega okolja za izobraževanje učiteljev na univerzi v Tallinu
– Mednarodni akademski program Education4Future za vodilne delavce v izobraževanju: član konzorcija Estonije, Nizozemske, Švice in Lichtensteina, odgovoren za vsebino in načrtovanje kurikula, vodenje in usposabljanje.

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Klemen Slabina1Ilustracija_Klemen Slabina 2
Ilustrator: Igor Ribič

 

Kategorija: Četrtek, Program