SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Za boljšo produktivnost, lažje sodelovanje in učenje drug od drugega

Uroš Kastelic in Marina Dražetič, Microsoft SlovenijaMicrosoft

Programski paket Microsoft Office je učencem in šolskim osebjem poznan že več generacij. S pomočjo programa PowerPoint je narejenih in predstavljenih veliko število predstavitev, v programu Word napisanih veliko nalog, za zapisovanje zapiskov med in po predavanju pa se uporablja orodje OneNote.
Za spremljavo učnih predmetov, šole že nekaj let uporabljajo Moodle, odprto kodni sistem za upravljanje učnih vsebin, ki omogoča učencem lažje sledenje predavani snovi. Sistem med drugimi omogoča zbiranje gradiv na enem mestu, reševanje nalog preko interneta in možnost izmenjave mnenja med predavateljem in učenci.

S pojavom novih trendov in tehnologije oblaka se odpirajo nove možnosti integracije različnih programskih orodij in storitev, ki omogočajo boljšo produktivnost in lažje sodelovanje. Microsoft je v začetku leta predstavil programski vtičnik, s pomočjo katerega se omogoči integracijo priljubljenih Microsoft Office 365 orodij in storitev ter sistem Moodle.
Na delavnici bomo pogledali kaj je Office 365 ter pokazali kaj vse omenjena integracija z Moodlom omogoča končnim uporabnikom, kako je potrebno izvesti namestitev in s tem vklopiti to možnost tudi v sistemu Moodle. Prikazali bomo tudi nekaj primerov iz prakse, ki vam bodo pomagali pri vpeljavi v učni proces.

Kategorija: Delavnice