SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Zbiranje podatkov v izobraževanju: Dobro, umazano ali morda celo zlobno?

Predavanje nas bo popeljalo v t. im. learning analytics in ga postavilo v kontekst velikih količin podatkov (big data) ter vedno večje vloge tehnologije pri učenju, ter nato poudarilo vlogo analize pri podpori učenju. Predavatelj bo podal nekaj primerov ter izpostavil, kje in kako nam je analiza učenja lahko najbolje v pomoč. Svoje predavanje bo zaključil z nekaj predlogi – nekaterimi praktičnimi in drugimi konceptualnimi – kako lahko raziskovalci in praktiki napredujejo pri svojem delu.

 

Bart-RientiesDr. Bart Carlo Rienties je univerzitetni predavatelj s področja zbiranja in analize podatkov o učenju (learning analytics) na Inštitutu za izobraževalno tehnologijo na univerzi Open University, Velika Britanija. Je programski direktor področja learning analytics znotraj inštituta in vodja skupine za evalvacijo projekta Student Experience Project, ki se osredotoča na z dokazi podprto raziskovanje 15 modulov za obogatitev izkušenj študentov. Kot pedagoški psiholog vodi multidisciplinarno raziskavo na temo z delom podprtih in sodelovalnih učnih okolij, in se osredotoča na vlogo socialne interakcije v učenju, o čemer tudi redno piše in objavlja v vodilnih akademskih revijah in monografijah. Njegovo primarno zanimanje na področju raziskovanja se osredotoča na t.im. learning analytics, računalniško podprto sodelovalno učenje ter vlogo motivacije pri učenju. Poleg tega se zanima za širše mednarodne vidike visokega šolstva. Uspešno je vodil vrsto institucionalnih/nacionalnih/evropskih projektov in prejel več nagrad za svoje inovativne izobraževalne projekte.

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Bart Carlo Rienties 1Ilustracija_Bart Carlo Rienties 2

Ilustrator: Igor Ribič

Kategorija: Program