SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Znamo odgovorno komunicirati na spletu?

Maša Ribnikar, mag. posl. ved, Računalniške novice/Moja Občina

Splet z vsemi vključujočimi mediji prestavlja odlična orodja za komuniciranje z javnostmi, pri čemer pa ne gre prezreti, da ob enem predstavlja tudi nevarnosti pri obvladovanju sporočil in osebnih podatkov. Velikokrat z namenom informiranja javnosti uporabljamo orodja, kot so spletne strani, spletni mediji, e-poštna sporočila, družbena omrežja, vendar pa se postavlja vprašanje ali jih znamo odgovorno in smiselno povezovati. Na delavnici bomo govorili o tem, kako lahko prenašamo znanja o uporabi le teh med učenci in učitelji in učitelji med seboj z namenom odgovornega komuniciranja na spletu.

Ključni cilji delavnice je odgovoriti na vprašanja:

  • Različne izkušnje sodelavcev na družbenih omrežjih lahko z ustrezno izmenjavo informacij tvorijo odlično učno podlago za uporabo družbenih omrežij. Učenci mnogokrat prednjačijo v uporabi omenjenih orodij in tako lahko učitelji s pomočjo učencev spoznavajo načine uporabe in s tem prepoznajo potencialna tveganja pri uporabi omrežij.
  • Zaradi hitrega tempa življenja je elektronska pošta vse bolj pogosto orodje za obveščanje staršev. Na kaj moramo biti pozorni pri obveščanju preko elektronske pošte in kako prenašati uspešne prakse sodelavcev in katera so orodja za e-obveščanje ter kako lahko e-projektno vodenje postane vir za prenos znanja me učitelji?
  • Kako ravnati z avtorsko vsebino pri komuniciranju na spletu, kako se lahko učenci učijo spoštovanja avtorskih izdelkov drugih učencev, kako lahko učenci uporabijo spletna orodja za delo na njihovih projektih in si tako zagotovijo uspešen prenos znanja.

Odgovornost vsakega učitelja pa je predaja zavedanja o vseh plateh spletnega komuniciranja na mlajše, zato bomo na delavnici govorili tudi o problematiki uporabe spletnih orodij učencev in dijakov in njihove aktivnosti na spletu ter kako lahko učitelji spremljajo in zbirajo podatke za podporo načrtovanja prihodnih učnih procesov na temo e-kompetenc.

Delavnica bo sestavljena iz dveh sklopov. V prvem delu bomo učili drug od drugega o ustreznem in dogovornem komuniciranju na spletu, drugi del delavnice, pa bo obarvan s praktičnimi dilemami, preko katerih se bodo  učitelji učili kako in na kakšen način ukrepati pri vsakodnevnem objavljanju na spletu.

racunalniske noviceMOlogo

Kategorija: Delavnice