SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Sejem Daj Dam, četrtek, 28. 5. 2015

Na Sejmu Daj Dam bodo v četrtek od 11.30 do 13.30 v Vitrancu predstavljeni naslednji prispevki:

Obogatitveni šolski projekti na OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica,
Urška Repinc, Marija Helena Logar, Janka Komac, OŠ dr. Janeza Mencingerja

Možnosti medsebojnega učenja na start-up vikendu nadarjenih učencev,
Ivan Dovič, OŠ Brinje

Učimo se e-učiti: E-listovnik kot orodje za formativno spremljanje,
Vesna Gros, Renata Krivec, Petra Mikeln, OŠ Polje

S Pixtonom v svet slovenskih pripovedk,
Maja Kosmač Zamuda, ŠC Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca

Vse poti vodijo v Rim ali kako na terenskem delu lahko uporabimo pametni telefon,
Bernardka Radej, Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija

Povezani,
Romana Kolar, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Tadej Kolar, OŠ Pod Goro, Slovenske Konjice

Drobci iz vesolja, »Google Sites« spletna stran za učenje geografije v 6. razredu OŠ,
Katja Završnik, OŠ Vransko, Tabor

Kako učenec postane učitelj,
Lilijana Petek, Prva gimnazija Maribor

Medvrstniško učenje učencev 5. in 9. razreda,
Mojca Janžekovič, OŠ Toma Brejca, Kamnik

Obdelava podatkov v 5. razredu »peš« in s pomočjo IKT,
Marica Domitrovič, OŠ Belokranjskega odreda, Semič

Črta, ki nastane z gibanjem – kombinacija klasičnih risarskih pripomočkov in IKT pripomočkov,
Vesna Kropivšek, OŠ Toma Brejca, Kamnik

Uporaba interaktivnih elementov za pridobivanje in utrjevanje znanja s pomočjo interaktivne table,
Iztok Škof, OŠ Toma Brejca, Kamnik

Besedilne naloge v risanki,
Polonca Vodičar, Katja Završnik, OŠ Vransko, Tabor

Učenje učenja po načelih formativnega spremljanja pri pouku matematike z uporabo e-listovnika,
Petra Kastelic, OŠ Belokranjskega odreda, Semič

Google Street view kot interaktivni vodič po slovenski obali,
Andrej Nemec, Klementina Weis, OŠ Prežihovega Voranca, Bistrica

Kako v spletnem učnem okolju Mahara razvijati veščine kritičnega mišljenja pri učencih razredne stopnje z uporabo kartic po Bloomu?,
Darja Farič Klemenčič, OŠ Šalovci

Različni pristopi pri začetnem opismenjevanju,
Elvira Čengija, OŠ Belokranjskega odreda, Semič

SLOVANGEA,
Katja Knific, Branka Vodopivec, Maruša Bogataj, OŠ Predoslje, Kranj

Učenci za učence,
Aleksandra Vadnjal, Mojca Stergar, OŠ Dekani

Kemija, matematika, slovenščina in informatika z roko v roki,
Andreja Rajh, Srednja ekonomska šola Maribor

Obrnjeno obrnjeno učenje,
Špela Bagon, OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje

Vzajemno učenje nas nahrani,
Maruša Jazbec Colja, OŠ Naklo

Sodelovalno učenje na drugačen način,
Jožica Tratar, Sandra Vereš, Slavica Balek Haddaoui, OŠ Šalovci

Uporaba IKT kot orodja za formativno spremljanje učenja in dosežkov,
Jasmina Velikanje, Gimnazija Jurija Vege, Idrija

Raba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri učenju in poučevanju matematike v 3. triletju OŠ,
Lidija Jug, OŠ Sladki Vrh

Uvajanje angleščine kot prvega tujega jezika v 2. razredu in raba programa Tux Paint,
Sanja Pavlinić Vidic, OŠ Belokranjskega odreda, Semič

Učimo se individualno, pa vendar skupaj,
Danuška Škapin, Jelka Čop, Anica Justinek, CPI

Kako motivirati tretješolce za besedno ustvarjanje in sodelovalno učenje? Odgovor: s programom Story jumper,
Mateja Chvatal, OŠ Domžale

S QR-kodo med knjižne police,
Metka Kostanjevec, Prva gimnazija Maribor

Festival naše prihodnosti – Izdelajmo računalniško igrico,
Primož Umek, Simona Ostović, OŠ Orehek Kranj

Ustvarjalnost brez meja,
Andrej Oberwalder Zupanc, Srednja šola Domžale

Obrnjeno učenje z uporabo spletne aplikacije TED-Ed,
Simon Dražič, OŠ Šmarje pri Kopru, Maja Vičič Krabonja, Srednja ekonomska šola Maribor

Dijaki izdelujejo in poučujejo izdelavo android aplikacij,
Nejc Grošelj, Gimnazija Jurija Vege, Idrija

 

Moderatorke:
Nives Markun Puhan, Liljana Kač, Mojca Dolinar, Simona Cajhen, Mihaela Kerin, Susanne Volčanšek, Simona Slavič Kumer, Urška Stritar, Silva Kmetič, Neva Šećerov, Sonja Rajh, Mojca Suban, Mariza Skvarč, ZRSŠ

Način predstavitve

 

Nazaj na program