SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

DEMO

V petek, 29.5.2015 bodo od 11.30 – 13.30 v hotelu Kompas predstavljeni naslednji prispevki:

Interaktivni tridimenzionalni modeli kot pomoč pri učenju otrok s posebnimi potrebami,
Martina Kolar, OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

Reprap 3D-tiskanje Razvojna priložnost za naše izobraževalne procese,
Andrej Koložvari, OŠ Franceta Prešerna Kranj

Naj se vidim! Spodbujanje medsebojnega učenja s fotografijami in video posnetki pouka,
Ines Celin, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

Elektronska pripomočka za pomoč učencem s težavami pri branju in pisanju,
Gregor Skumavc, OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

Uporaba humanoidnega robota pri poučevanju nepravilnih angleških glagolov,
Boštjan Resinovič,  Šolski center Celje

Učenje programiranja v navideznem svetu, podprtem s formativnim spremljanjem,
Boštjan Ravnjak, OŠ Janka Glazerja Ruše; Franc Jakoš, OŠ Janka Glazerja Ruše in OŠ Selnica ob Dravi

IKT pomoč pri vrednotenju in spremljanju učenčeve uspešnosti,
Simon Dražič, OŠ Šmarje pri Kopru

Uvajanje elementov formativnega spremljanja z digitalnimi orodji,
Marjeta Borstner, ZRSŠ, Nataša Kralj, Prva gimnazija Maribor, Suzana Ramšak, ZRSŠ

Timsko delo v oblaku,
Vesna Kolenc Potočnik, Bogdan Škof, DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor

 

Moderator: Radovan Krajnc, ZRSŠ

 

Nazaj na program