SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Sejem Daj Dam, petek, 29. 5. 2015

Na Sejmu Daj Dam bodo v petek od 11.30 do 13.30 v Vitrancu predstavljeni naslednji prispevki:

Snemaj, poglej in se uči,
Karmen Posedel Golob, II. OŠ Žalec

Med pesmijo, spletom in elektronskimi slovarji,
Sabina Grabar, OŠ Martina Konšaka, Maribor

Šolske tablice,
Emica Škrinjar,  OŠ Selnica ob Dravi

Skype v vrtcu: blizu, pa vendar tako daleč,
Klavdija Hrastovec, Vrtec Črnuče

Kako naredimo risanko v tretjem razredu?,
Rosana Dular, OŠ Dolenjske Toplice

Prevod in uporaba tuje fizikalne spletne aplikacije v slovenščini,
Aljoša Kancler, Prva gimnazija Maribor

Google Drive ali Obrnjeno učenje,
Božena Rudolf, Gimnazija Jurija Vege, Idrija

S tablico v Opero,
Živa Škrinjar, OŠ Šmartno pod Šmarno Goro

Domače branje v e-okolju,
Monika Kovačič,  I. OŠ Žalec

Medpredmetni prometni tehniški dan,
Brigita Ornik, I. OŠ Celje

Spletna stran IKT-vikenda,
Anita Smole, Sonja Strgar, OŠ Vide Pregarc, Ljubljana

Uporaba Google+ za razvijanje sodelovalnega učenja,
Mojca Hojski Tkavc, OŠ Blanca

Priprava na tekmovanje Kresnička v 4. razredu s pomočjo IKT-opreme,
Simona Jan, OŠ Vransko Tabor

Moj vzornik v okolju Mahara,
Tatjana Lubej, OŠ Janka Glazerja, Ruše

Presežek načrtovanega medpredmetnega povezovanja z IKT,
Nataša Robič, Petra Lajlar, OŠ Dobje

Z druženjem ob učenju do znanja ali: kemijski procesi (uporabno) drugače,
Petra Arnejčič Munda, Mojca Gornik Brodnjak, Srednja šola za oblikovanje Maribor

E-listovnik kot instrument podpore pri poklicni orientaciji učencev osnovne šole,
Boža Jazbinšek, OŠ Dobje

Razvijanje višjih taksonomskih ravni znanja pri angleščini s pomočjo vrstniškega ocenjevanja in orodja Delavnica,
Nela Bejat Krajnc, OŠ Pod Goro, Sl. Konjice

Uporaba IKT v dramskih prizorih,
Polona Miklavc, OŠ Vransko Tabor

Vključevanje IKT sredstev v vrtcu,
Špela Pirih, Kranjski vrtci, Čebelica

Posvoji Facebook za en teden,
Brigita Praprotnik, Prva gimnazija Maribor

Formativno spremljanje znanja v E-listovniku,
Ljiljana Mićović Struger,  OŠ J. Glazerja, Ruše

Postavljam vprašanja,
Mateja Drnovšek,  OŠ Polje

Z anketo do bolj kakovostne spletne učilnice pri informatiki,
Andrej Šuštaršič, Gimnazija Bežigrad

Tablica pri kiparstvu ni samo podlaga,
Renata Kern, OŠ Šmartno pod Šmarno Goro

Kako povezati neobvezna izbirna predmeta – nemščino in film,
Urška Godler, Katja Gajšek,  OŠ Hruševec, Šentjur

Pouk informatike v virtualnem okolju OpenSim,
Mirko Đukić, Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija

Ko 1:30 postane 1:1,
Goran Bezjak, Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija

Vpliv moderne tehnologije na poučevanje matematike,
Marija Blažič,  OŠ Dobje

ROBO-učenje,
Miha Miklavc, OŠ Vransko Tabor

Tudi učenci lahko samostojno urejamo spletne učilnice,
Daša Bejat Kranjc,  OŠ Dušana Flisa Hoče

Učimo se drug od drugega ob podpori e- listovnika in formativnega spremljanja,
Tina Petkovšek,  SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

Sodelovalno in samoregulativno učenje s pomočjo e-listovnika pri pouku športne vzgoje,
Neja Markelj, SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

 

Moderatorji:
Nives Markun Puhan, Liljana Kač, Mojca Dolinar, Simona Cajhen, Karmen Usar, Romana Fekonja, Simona Slavič Kumer, Saša Kregar, Silva Kmetič, Neva Šećerov, Sonja Rajh, Mariza Skvarč, ZRSŠ,  Bojan Jeram, Dijaški dom Vič

Način predstavitve

 

Nazaj na program