SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

OpenProf.com

OpenProf.com je ena najbolj priljubljenih spletnih izobraževalnih platform v Sloveniji. Združuje največjo učiteljsko skupnost, namenjena pa je tako učencem kot učiteljem.

Učencem poleg teorije in velike zbirke vaj ponuja predvsem natančen postopek reševanja vsake vaje. Tako učenci niso več prepuščeni sami sebi v trenutkih, ko pri učenju naletijo na previsoko oviro.

Učiteljem pa portal po drugi strani daje na voljo orodja, s katerimi lahko iz obstoječe baze gradiv v kratkem času sestavijo svoje vadnice, učne liste, priprave na teste. V primeru, da učitelji med obstoječimi gradivi ne bi našli  vaj, ki bi jih želeli dodati v svojo zbirko, se lahko pridružijo obstoječim ustvarjalcem in začnejo dodajati lastna gradiva. Ta gradiva nato uporabijo v lastnih zbirkah, hkrati pa jih dajo na voljo še vsem svojim kolegom po Sloveniji. Za izdelavo gradiv so učitelji plačani.

Kljub temu, da so podrobni postopki vaj dostopni šele s plačilom naročnine, pa OpenProf.com še vedno ponuja zelo veliko brezplačnega gradiva in sicer:
– vsa teoretična gradiva in
– vse vaje (brez natančnih postopkov reševanja).
Ali povedano drugače: vse, kar učenec ali učitelj dobi v navadnem (plačljivem) učbeniku, dobi na portalu OpenProf.com brezplačno.

Na OpenProf.com srednješolskim učiteljem matematike, fizike, kemije, angleščine in nemščine ponujamo še dodatno ugodnost in sicer jim omogočamo povsem brezplačen dostop do vseh gradiv in orodij.

 

openprof_logo

 

 

W: http://www.openprof.com
M: podpora@openprof.com
T: 031 356 671