SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Najboljši eTwinning projekt

Nacionalna svetovalna služba (NSS) eTwinning podeljuje nacionalno nagrado Zlati kabel slovenskim šolam že vse od leta 2006. Nagrada je priznanje slovenskim šolam in učiteljem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning.

Zlati kabel se podeljuje letno zaključenim projektom oz. projektom v zaključni fazi, ki dosegajo pomembne rezultate na področju pedagoških inovacij, sodelovanja med šolami, ki so vpletene v projekt, ter kreativne rabe IKT-orodij. Šole ob tem nikakor ne smejo spregledati tudi pomembnosti vpliva, ki ga ima projekt na šolo kot celoto.

Nagrade se podeljujejo 3 starostnih kategorijah: 4-11 let, 12-15 let in 16-19.

Poleg tega bomo v letu 2015 podelili še posebno nagrado za najboljši projekt v kategoriji:
• novincev v eTwinningu ter
• dolgoletnega soedelovanja na portalu.

Zlati Kabel 2014