SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Učimo se drug od drugega

Namen natečaja je združiti različne komponente (besedo, zvok, sliko, kolaž, fotomontažo in računalniško obdelavo) v eno, celovito zgodbo, ki bo prikazovala predstavo avtorja (ali skupine avtorjev) o učenju.

Kako se učite? Samo od vaših učiteljev? Najbrž ne. Pokažite nam kako se učite, kako učite druge, kako veste, da znate dovolj… V foto zgodbo lahko vključite vse, od učnega okolja, ki vas motivira, do najboljšega učitelja in najbolj zanimive tehnike učenja. Bodite kreativni, saj domišljija, znanje in prihodnost nimata meja.

Ciljna skupina

Natečaj je namenjen učencem in dijakom slovenskih šol. Izdelek lahko pripravi tudi skupina učencev in/ali dijakov.

Navodila za pripravo gradiv natečaja

Priporočamo izdelavo foto zgodbe v programu, primernem za tako delo, npr.: Movie Maker, iMovie. Foto zgodbi naj bo dodano slovensko besedilo ali posnetek prebranega besedila in glasba.

Foto zgodba naj ne bo daljša od 90 sekund.

Prijavitelji natečaja ob oddaji izdelkov potrjujejo, da imajo moralne avtorske pravice nad izdelki ter da se za prenos le-teh na tretje osebe in označevanje avtorskih del uporabi standardna oblika licenc Creative Commons (CC). Prijavitelji natečaja morajo prav tako priskrbeti dovoljenja staršev, da se sme njihov otrok prikazovati v filmu in objaviti v javnem prostoru. Pridobljeno soglasje je obvezna priloga oddanega izdelka natečaja.

Merila ocenjevanja:

literarna skladnost in jezikovna prepričljivost,
skladnost kompozicije,
skladnost zgodbe kot celote,
izvirnost dela

Izdelki morajo vsebovati besedilo, glasbo in sliko ter naj bodo priporočene dolžine.

Vaš izdelek pošljite do 11. 5. 2015 do 15. 5. 2015 do 18. 5. 2015 na sirikt@zrss.si.