SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Vabilo za prispevke

Vabimo vse strokovnjake, ki delujete na področju vzgoje in izobraževanja, da aktivno sodelujete s svojimi prispevki na konferenci in z njimi nagovorite temo konference Učimo se drug od drugega s spodaj naštetimi izzivi:

1. Kako se učimo učitelji od učencev?

2. Kako se učenci učijo drug od drugega?

3. Kako se učimo sodelavci drug od drugega?

 

Pri tem izpostavite, kako učinkovito in kritično uporabljate pri vsem tem sodobno tehnologijo ter kako merite svojo oz. učenčevo uspešnost in dosežke pri tem. Želimo si, da bi se nam v iskanju odgovorov na te izzive pridružili tudi vsi tisti, ki se ukvarjate z dostopnostjo spletnih virov, e-gradiv in spletnih orodij za učence s posebnimi potrebami in nadarjenimi.

 

Prispevke lahko prijavite za naslednje programske sklope:

 

Programski odbor SIRikt 2015 bo izbral prispevke  po naslednjih kriterijih:

  • zapis povzetka vsebuje vse obvezne sestavne dele, ki so zahtevani v navodilih,
  • povzeto bistvo in vodilna ideja prispevka z jasnim odgovorom na izbrano vprašanje teme konference,
  • zapisani trije cilji prispevka v utemeljitvi, ki so v skladu z usmeritvijo konference,
  • opredeljen časovni potek delavnice s cilji in dejavnostmi udeležencev (velja za delavnice)
  • zapisane reference avtorja/jev.

 

Izbrane prispevke bo odbor razvrstil v program konference.

 

Vsak avtor lahko sodeluje z največ dvema prispevkoma (enkrat kot avtor, drugič kot soavtor).

 Pomembni datumi

  • Rok za oddajo prispevkov: 14. 3. 2015.
  • Rok za povratne informacije o uvrstitvi na konferenco: 31.3.2015   3. 4. 2015.

 

Želimo si, da bi se na SIRiktu 2015 čim bolj učili in čim več naučili drug od drugega!

Programski odbor SIRikt 2015