SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

KONFeT

KONFeT je kratica za nacionalno konferenco eTwinning, ki je že 5 let del mednarodne konference SIRikt. Nacionalna konferenca je namenjena osvetlitvi in promociji možnosti, ki jih ponuja akcija. Glavni namen akcije eTwinning je s pomočjo mednarodnega sodelovalnega dela na daljavo in IKT, vnesti v ure pouka, inovativne pristope poučevanja.  Pobudo financira Evropska komisija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

eTwinning je portal na katerem se srečuje in sodeluje skoraj 300.000 učiteljev, pedagogov, vzgojiteljev, knjižničarjev in ostalo pedagoško osebje osnovnih in srednjih šol, vrtcev, dijaških domov, glasbenih šol … s cele Evropske unije in širše. V akciji sodelujejo tudi Norveška, Lichtenštajn, Islandija, Turčija, Makedonija, Srbija in Albanija ter Armenija, Azerbajdžan, Tunizija, Gruzija, Ukrajina, Moldavija. Poleg spletne učilnice, ki je na voljo za sodelovalne projekte na daljavo, ponuja portal tudi sodelovanje v različnih predmetnih in vsebinskih skupinah oz. udeležbo na spletnih in fizičnih delavnicah ter kontaktnih seminarjih. Portal je dostopen v 24 jezikih, tudi slovenščini.

V kolikor želite zvedeti več o mednarodnem sodelovanju s pomočjo IKT, vabljeni na stojnico eTwinning v hotelu Kompas in zunanje stojnice namenjene 10. obletnici eTwinninga. Poleg tega se lahko udeležite tudi naših dveh delavnic. Na eni delavnici vas bomo seznanili s prvimi koraki v mednarodnih projektih in možnosti, ki vam jih ponuja eTwinning. Druga delavnica bo  praktično usmerjena in bo namenjena predstavitvi in seznanitvi s portalom eTwinning.

 

Več informacij najdete na spletnih straneh CMEPIUS-a, ki na nacionalnem nivoju koordinira tako program Erasmus+ kot akcijo eTwinning.

Spletne povezave:
Portal eTwinning
Več o eTwinningu
Več o programu Erazmus+

 

Dobrodošli na eTwinning delu konference SIRikt.