SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

e-Šolska torba

Opis

V preteklih dveh letih so na šolah, vključenih v pilotni projekt uporabe, uvajanja in preizkušanja e-vsebin in e-storitev, pri pouku in za samostojno delo učencev uporabljali e-učbenike in e-storitve, razvite v okviru projekta e-Šolska torba. Na zaključni konferenci projekta e-Šolska torba bodo vabljeni predavatelji prikazali različne načine uporabe e-vsebin in e-storitev pri učenju in poučevanju ter udeležencem konference prikazali primere praks, v katerih se učenci učijo od učiteljev, učitelji od učencev in učenci drug od drugega.


Način predstavitve

Vabljeni predavatelji na zaključni konferenci e-Šolske torbe bodo pred neobičajnim izzivom.

Pripraviti morajo predstavitev iz natanko 20 slik, pri čemer se ena slika lahko pred očmi slušateljev prikazuje največ 20 sekund. Slike se po 20 sekundah avtomatično zamenjajo, Predavateljev besedni nastop mora slediti  tempu, ki ga narekuje menjanje slik, in vsebini, ki je prikazana na njih.

Če bi zgornje besedilo preoblikovali v besedilno nalogo iz matematike, bi se lahko vprašali po času, ki ga dejansko ima na voljo  posamezen predavatelj.

Malo kravžljanje možganov nas pripelje do slednjega:

 20 * 20s = 400s

400s = 6 * 60s + 40s

Izračunali smo, da ima posamezen predavatelj  za svojo predstavitev ob 20 slikah natanko 6 minut in 40 sekund časa.

 

Format 20×20 je v svetu znan pod imenom PechaKucha. Format predstavitve sta zasnovala  Astrid Klein in Mark Dytham. Prvi PechaKucha Night je potekal v Tokiu v februarju 2003.  

Na konferenci SIRIKT 2015 ga vpeljujemo kot novo obliko predstavitve. Udeleženca zaključne konference e-Šolska torba, ki bo naslov PechaKucha na duhovit in izviren način poslovenil ter v času predstavitev tvitnil s ključnikom #pechakucha na @sirikt, bomo nagradili.