SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Sejem DajDam

Opis

Želite izkušnjo učenja drug od drugega predstaviti drugim in ob tem tudi sami pridobiti? Ste se katere od nalog lotili skupaj z učenci? Ste kakšno e-storitev, e-vsebino ali e-orodje uporabili na drugačen, izviren  način? Imate izkušnjo z učenci pri uporabi sodobne tehnologije za doseganje višjih ravni znanja?

Vam je uspelo sodobno tehnologijo uporabiti na področju ocenjevanja znanja? Ste si upali ustaljene pristope obrniti na glavo ali s preprosto spremembo dosegli več? Zaupajte nam svojo izkušnjo in hkrati spoznajte izkušnje drugih.

 

Način predstavitve

Avtorji izbranih prispevkov bodo razdeljeni v skupine po tri, kjer si bodo v okviru omizja izmenjali izkušnje. Vsak predstavljalec se bo udeležil treh omizij, vsakič v drugačni sestavi. Tako bo imel možnost svojo idejo in izkušnjo predstaviti trikrat in prisluhniti šestim predstavitvam. Na voljo bo imel 5 minut za predstavitev in še 5 minut za pogovor. V pogovor se bodo lahko vključili tudi opazovalci oz. poslušalci. Da bo vse teklo po programu, bodo skrbeli moderatorji pri omizjih. Po 30 minutah bodo predstavljalci zamenjali omizja, tako da bodo nastala nova. Ključ za menjavo bodo izvedeli od moderatorjev. Opazovalci oz. poslušalci se bodo sprehajali med omizji, prisluhnili predstavitvam in pogovorom med člani omizja in se v pogovore tudi vključevali.