SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

1ka – nova storitev v Arnes federaciji

Barbara Neža Brečko, FDV

Orodje 1KA je odprtokodna aplikacija, ki zagotavlja podporo za spletno storitev anketiranja. 1KA je nova storitev v federaciji Arnes, sam sistem pa je v uporabi in se stalno razvija od leta 2009. 1KA se prilagaja tudi potrebam v izobraževalnem procesu – predvsem hitremu pridobivanju povratnih informacij, uporabi anketnega sistema za standardizirane in anonimne evalvacije ter animaciji učencev z vključitvijo v skupinsko delo, evalvacije in raziskave. Omogoča izdelavo preprostih prijavnih form za šolske dejavnosti in izvedbe dogodkov.

neza-breckoBarbara Neža Brečko je raziskovalka na Univerzi v Ljubljani, FDV. Ukvarja se predvsem z evalvacijo in učinkovitostjo rabe IKT v izobraževanju ter z digitalnimi kompetencami. Pri tem uporablja tudi orodje 1KA.

Kategorija: Program, Sreda