SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Interaktivno in sodelavno poučevanje računalništva v razredu

Saša Divjak, FRI

Delavnica je namenjena učiteljem računalništva. V sklopu delavnice bomo spoznali nekaj praktičnih primerov didaktičnih programskih pripomočkov za bolj dinamično, interaktivno in sodelavno poučevanje računalništva v razredu, v katerem imajo učenci svoje, po možnosti prenosne računalnike oziroma tablice. Spoznali bomo tudi, kako lahko sami priredimo svoje didaktične spletne aplikacije za sodelavno delo. Udeleženci bodo lahko primere preskušali tudi na svojih prenosnih računalnikih ali tablicah. V okviru delavnice lahko pride tudi do novih idej o uvajanju sodelavnega dela v razredu.

Kategorija: Delavnice