SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

OpenProf.com: odkrivanje učinkovitega učenja in izmenjave učnih programov med učitelji

V delavnici bomo spoznali, kako lahko učitelji uporabijo bazo učnih gradiv portala OpenProf.com, ki že zdaj šteje več kot 6500 gradiv – dnevno pa se objavljajo nova – in z njimi ustvarjajo povsem prilagojene učne liste, priprave na teste, vadnice ali pa dodajajo lastna gradiva. S svojimi orodji in vsebinami OpenProf.com sproža večplastne procese:

  • učenci lahko učijo učitelje, saj lahko učiteljem pošljejo povratno infromacijo o objavljenih gradivih in jih s tem opozarjajo na morebitne manj jasne ali zapletene načine razlage; 
  •  učitelji lahko učijo učitelje, saj lahko z ogledom objavljenih učnih listov svojih kolegov dobijo nove ideje ali pa zglede ki jih lahko vnesejo v svoj pouk; 
  •  z dodajanjem gradiv v skupno bazo učitelji ne samo nadgrajujejo lastne učne liste, temveč svoja gradiva hkrati dajejo na razpolago vsem ostalim svojim kolegom, ki jih lahko nato poljubno uporabijo v lastnih vadnicah.

openprof_logo

Zgradimo zagonsko (start-up) kulturo v svoji organizaciji

Ali se bojite drznih in pogumnih odločitev? Preizkušanja novih idej? Drzno stopati na ‘še ne uhojena’ področja?

V 60-minutni delavnici se boste naučili, kako uporabiti tehnike, ki so del t.im. vitkega razvoja programske opreme (Lean and Agile software development), in ustvarili prototipe novih programov, uporabnih pri z IKT podprtim učenjem. Naučite se, kako oblikovati in navdahniti prosto-razmišljujoče, inovativne, samoorganizirajoče se skupine, katerih delo bo osredotočeno na vnaprej dogovorjene cilje ter zmožnosti. Pridobite uvid v procese in okvire, ki se osredotočajo na končni cilj – t.j. predvsem na »zakaj« in ne toliko na »kako«, s katerim smo že kar obsedeni. Praktične aktivnosti in orodja vam bodo pomagali razumeti prednosti pogostih začetnih neuspehov in vas opolnomočili za t.im. zagonsko (start-up) kulturo znotraj vaše šole, instituta ali organizacije.

Dom Graveson je vodil digitalno preobrazbo v številnih organizacijah z različnih področij: od visokošolskega izobraževanja, financ, medijev, do mednarodnih dobrodelnih in nevladnih organizacij.

Samsung Smart School pri pouku tujih jezikov

Snježana Fištrović, Osnovna šola Generalski Stol, Hrvaška

Udeleženci bodo s praktičnim delom in skozi primere spoznali sistem za upravljanje učenja (LMS) Samsung Smart School, izobraževalno rešitev za boljšo interakcijo pri pouku, ki učitelju pomeni veliko pomoč pri organizaciji razreda s tabličnimi računalniki. Udeleženci bodo aktivno sodelovali pri učnih aktivnostih, ki bodo temeljile na sodobnih didaktičnih pristopih. Ob temi kultura in civilizacija bodo izkusili učenje z raziskovanjem tako z individualnim kot skupinskim načinom dela. Spoznali bodo tudi prosto dostopno orodje za izdelavo spletnih kvizov.

Značke – dokaz mojega znanja?

Gregor Anželj, Gimnazija Bežigrad

“Značke po sistemu OpenBadges predstavljajo rešitev, ki vsakemu deležniku ponujajo dovolj podatkov o temu kdo kaj zna, hkrati pa ne razkrivajo preveč podatkov o lastniku značke/znanja. Na delavnici bodo udeleženci spoznali, kako sistem deluje in kako svoje značke prenašajo iz enega sistema v
drugega (moodle, listovnik, openbadges, linkedin …) – jih objavijo ali skrijejo. Razloženo in prikazano bo tudi, kakšna je razlika med značkami in potrdili, ter kako sta lahko sistema povezana. Z uporabo značk se poenostavi izmenjava znanja o tem kdo kaj zna. Na delavnici bo demonstrirano tudi, kako imajo ravnatelji možnost enostavnega pregleda nad pridobljenim znanjem svojih učiteljev. Pregledali bodo lahko tudi značke, ki smo jih dodeljevali v projektu E-šolska torba.”

SMART Notebook » Lesson Activity Builder« – delavnica kreiranja aktivnosti

Špela Logar, Steljes Evropa d.o.o.Steljes

Z novo različico SMART Notebook 2015 se je nekoliko spremenil tudi Graditelj aktivnosti / Lesson Activity Builder (LAB). Sam dodatek je eden od najenostavnejših graditeljev interaktivnih aktivnosti, saj omogoča hitro in enostavno kreiranje interaktivnih nalog. Na delavnici bodo udeleženci sami kreirali svoje aktivnosti, predhodno pa bodo s strani vodja delavnice predstavljeni različni primeri aktivnosti za različne učne predmete ter prikazati kako lahko na podlagi pripravljenih aktivnosti delijo svoje znanje ali pa učenci sami pripravijo aktivnost in tako podajo svoja dognanja in spoznanja.

Graditelj aktivnosti je orodje, v katerem lahko kdorkoli pripravi učna gradiva, s katerimi se nato, na zabaven in zanimiv način predaja ali obnavlja znanje. Z uporabo graditelja aktivnosti učitelj ustvarja aktivnost, kjer učenec lahko povezuje, ureja, poimenuje vsebino, ali pa s tem orodjem ustvarja vsebino za utrjevanje oziroma preverjanje znanja. Cilj graditelja aktivnosti je, da se aktivnosti pripravijo na način, da omogoča razvrščenje po skupinah, lastnostih, katere pa pripravljalec aktivnosti določi sam. Prav iz tega razloga je orodje primerno tako za učitelje, ki lahko kreirajo aktivnosti za učence ali pa da učenci sami pripravijo aktivnost na podlagi svojih dognanj. Uporabimo ga lahko za aktivnosti pri različnih predmetih, kar bo tudi pokazano na delavnici.

Kako lahko povečamo sodelovanje učencev z uporabo orodij in dodatkov v SMART Notebook 2015

Aleš Celcar, Steljes Evropa d.o.o.Steljes

Uporaba interaktivne table in programske opreme dobi še večji didaktični pomen, če jo znamo uporabljati in z njo ustrezno motivirati učence. SMART v zadnjih letih pospešeno razvija programsko opremo v kateri imajo učitelji na voljo različna orodja in dodatke za pripravo učnih gradiv, ki pospešujejo in spodbujajo sodelovanje učencev.

Na delavnici bo predstavljena najnovejša različica programske opreme SMART Notebook 2015 in orodja ter dodatki, ki pospešujejo sodelovanje med učitelji in učenci ter vzpodbujajo učenje drug od drugega.

Predstavljena bodo nova orodja, ki še posebej vzpodbujajo učenje in sodelovanje med učenci in na relaciji učitelj-učenec:

  • SMART Math Tools – že znani dodatek za matematike, ki bo sedaj del osnovnega SMART Notebook programa
  • Concept Mapping – dodatek s katerim lahko tako učitelji, kot učenci kreirajo miselne vzorce
  • Lesson Activity Builder / Graditelj aktivnosti – nekoliko spremenjeni graditelj aktivnosti bo omogočal še hitrejšo in enostavnejšo pripravo aktivnosti.

Ob vsem tem bomo s pomočjo “BYOND” predstavili, kako lahko v razredu učitelj z različnimi orodji učence preko mobilnih naprav (tablic, računalnikov, telefonov) vključi v samo učno uro in jih povabi k sodelovanju in deljenju svojih izkušenj in znanja oz. tudi sam podaja svoje znanje neposredno iz tablice.

Glavni namen delavnice je, da spoznamo nova orodja v SMART Notebook 2015 in katera orodja lahko uporabljamo za sodelovanje z učenci in tako vzpodbujamo učenja drug od drugega.

Za boljšo produktivnost, lažje sodelovanje in učenje drug od drugega

Uroš Kastelic in Marina Dražetič, Microsoft SlovenijaMicrosoft

Programski paket Microsoft Office je učencem in šolskim osebjem poznan že več generacij. S pomočjo programa PowerPoint je narejenih in predstavljenih veliko število predstavitev, v programu Word napisanih veliko nalog, za zapisovanje zapiskov med in po predavanju pa se uporablja orodje OneNote.
Za spremljavo učnih predmetov, šole že nekaj let uporabljajo Moodle, odprto kodni sistem za upravljanje učnih vsebin, ki omogoča učencem lažje sledenje predavani snovi. Sistem med drugimi omogoča zbiranje gradiv na enem mestu, reševanje nalog preko interneta in možnost izmenjave mnenja med predavateljem in učenci.

S pojavom novih trendov in tehnologije oblaka se odpirajo nove možnosti integracije različnih programskih orodij in storitev, ki omogočajo boljšo produktivnost in lažje sodelovanje. Microsoft je v začetku leta predstavil programski vtičnik, s pomočjo katerega se omogoči integracijo priljubljenih Microsoft Office 365 orodij in storitev ter sistem Moodle.
Na delavnici bomo pogledali kaj je Office 365 ter pokazali kaj vse omenjena integracija z Moodlom omogoča končnim uporabnikom, kako je potrebno izvesti namestitev in s tem vklopiti to možnost tudi v sistemu Moodle. Prikazali bomo tudi nekaj primerov iz prakse, ki vam bodo pomagali pri vpeljavi v učni proces.

Znamo odgovorno komunicirati na spletu?

Maša Ribnikar, mag. posl. ved, Računalniške novice/Moja Občina

Splet z vsemi vključujočimi mediji prestavlja odlična orodja za komuniciranje z javnostmi, pri čemer pa ne gre prezreti, da ob enem predstavlja tudi nevarnosti pri obvladovanju sporočil in osebnih podatkov. Velikokrat z namenom informiranja javnosti uporabljamo orodja, kot so spletne strani, spletni mediji, e-poštna sporočila, družbena omrežja, vendar pa se postavlja vprašanje ali jih znamo odgovorno in smiselno povezovati. Na delavnici bomo govorili o tem, kako lahko prenašamo znanja o uporabi le teh med učenci in učitelji in učitelji med seboj z namenom odgovornega komuniciranja na spletu.

Ključni cilji delavnice je odgovoriti na vprašanja:

  • Različne izkušnje sodelavcev na družbenih omrežjih lahko z ustrezno izmenjavo informacij tvorijo odlično učno podlago za uporabo družbenih omrežij. Učenci mnogokrat prednjačijo v uporabi omenjenih orodij in tako lahko učitelji s pomočjo učencev spoznavajo načine uporabe in s tem prepoznajo potencialna tveganja pri uporabi omrežij.
  • Zaradi hitrega tempa življenja je elektronska pošta vse bolj pogosto orodje za obveščanje staršev. Na kaj moramo biti pozorni pri obveščanju preko elektronske pošte in kako prenašati uspešne prakse sodelavcev in katera so orodja za e-obveščanje ter kako lahko e-projektno vodenje postane vir za prenos znanja me učitelji?
  • Kako ravnati z avtorsko vsebino pri komuniciranju na spletu, kako se lahko učenci učijo spoštovanja avtorskih izdelkov drugih učencev, kako lahko učenci uporabijo spletna orodja za delo na njihovih projektih in si tako zagotovijo uspešen prenos znanja.

Odgovornost vsakega učitelja pa je predaja zavedanja o vseh plateh spletnega komuniciranja na mlajše, zato bomo na delavnici govorili tudi o problematiki uporabe spletnih orodij učencev in dijakov in njihove aktivnosti na spletu ter kako lahko učitelji spremljajo in zbirajo podatke za podporo načrtovanja prihodnih učnih procesov na temo e-kompetenc.

Delavnica bo sestavljena iz dveh sklopov. V prvem delu bomo učili drug od drugega o ustreznem in dogovornem komuniciranju na spletu, drugi del delavnice, pa bo obarvan s praktičnimi dilemami, preko katerih se bodo  učitelji učili kako in na kakšen način ukrepati pri vsakodnevnem objavljanju na spletu.

racunalniske noviceMOlogo

eTwinning – sodelovanje na daljavo za začetnike

Tatjana Gulič,  Dejan Kramžar,  Irena Rimc Voglar, CMEPIUS

Na delavnici eTwinning, namenjeni začetnikom, bomo predstavili portal, ki omogoča projektno sodelovanje učiteljev na mednarodnem lahko pa tudi na nacionalnem nivoju. V projekte lahko vključite učence, dijake in tudi starše, ki se tekom projekta povezujejo v time, za doseganje zastavljenih ciljev. Poleg sodelovanja s tujimi učitelji in učenci omogočajo eTwinning projekti tudi odlično priložnost medpredmetnega sodelovanja na šoli in na tak način prispevajo k doseganju  kvalitetnejših rezultatov projektov.

Na praktični delavnici vam bomo pokazali kako pričeti s sodelovalnim delom na portalu eTwinning, na katerem je registriranih več kot 300.000 učiteljev s cele Evrope in širše. Delavnico bodo vodili eTwinning ambasadorji, učitelji, ki imajo dolgoletne izkušnje v mednarodnem projektnem sodelovanju. Njihovo delo je bilo nagrajeno tako na nacionalnem kot mednarodnem nivoju.

Ustvarjalnica CCL

Simona Granfol, Maja Vičič Krabonja, Bernardka Radej, Jerica Glavan, Andreja Pečovnik Mencinger, Saša Divjak (FRI), Anita Poberžnik (ZRSŠ)

V Ustvarjalnici bo osrednja tema vrednotenje projektno sodelovalnega dela z uporabo IKT. Skupaj bomo raziskovali možnosti in načine, kje in kako spremljamo, preverjamo in ocenjujemo dosežke in sodelovanje dijakov pri projektno sodelovalnem delu. Pri tem se bomo osredotočili na spremljavo, vrednotenje in povratno informacijo na nivojih učitelj – dijak in skupina, dijak – dijak, ter skupine med seboj. Preizkusili bomo nekatera IKT orodja, ki nam pri tem procesu omogočajo lažje in boljše sodelovanje, učenje drug od drugega, spremljanje dela učencev in podajanje kvalitetne povratne informacije. Dejavnosti v Ustvarjalnici bomo tudi spremljali s kamero IRIS in oblačnim sistemom, ki nam daje možnost učenja drug od drugega, (samo)evalvacijo in strokovno refleksijo pedagoškega procesa.