SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Kako zasnovati pouk, ki motivira za učenje (drug od drugega)?

Jan Žitnik, Sašo Puppis, Stanko Levičar, Eva Zule, Danilo Flisar, Ekonomska šola Ljubljana

Če želimo, da se bomo v šoli učili drug od drugega, tega ne smemo prepustiti naključju, ampak moramo pouk zasnovati s tem namenom. Pri tem glavni izziv ni, katere tehnologije uporabiti, ampak kako sodelujoče motivirati za delo. Namen delavnice je udeležencem omogočili izkušnjo aktivnega sodelovanja pri pouku, ki je zasnovan z namenom spodbuditi sodelujoče, da se učijo drug od drugega, jih naučiti principov priprave takšnega pouka in predstaviti konkretne tehnološke rešitve, ki jih uporabljamo. Na koncu delavnice bo vsak udeleženec s pomočjo naših aplikacij izdelal primer učne ure s svojega področja. Pouk, ki smo ga razvili na Ekonomski šoli Ljubljana temelji na konceptu igrifikacije in se je izkazal za izjemno uspešnega. Evalvacija je pokazala, da smo dosegli višjo motiviranost dijakov za delo (merjeno z delom v šoli in doma), boljše ocene (v primerjavi s prejšnjim letom in razredi, kjer takšnega pouka nismo izvajali), boljše znanje (po oceni profesorja in dijakov samih) in boljše počutje dijakov (po oceni dijakov samih). Bistveno se jo povečal tudi obseg medsebojnega sodelovanje dijakov – v živo in preko socialnih omrežij so drug drugega učili in si pomagali pri reševanju nalog. Prednost predstavljenih aplikacij je v tem, da jih lahko uporabimo v kakršnikoli učni situaciji.

Kategorija: Delavnice