SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Preizkusi e – listovnik

Bojana Breznikar, OŠ 8 talcev Logatec

E – listovnik (okolje Mahara) predstavlja eno od orodij, ki vsakemu udeležencu omogoča aktivno vključevanje v dogajanje; komuniciranje s skrbnikom in z vsemi ostalimi člani skupine. Zato predstavlja uporaben medij za formativno spremljanje. Vzpostavitev učnega okolja v e – listovniku ni prehuda naloga. Vse akterje (npr. vse učence oddelka) vključim v skupino ter jih seznanim z vsebino e-listovnika. V vlogi učitelja – skrbnika skupine kreiram vsebinski okvir, potem pa se učni proces lahko prične. Odvisno od cilja, ki ga zasledujem, lahko učence izzovem bodisi k pridobivanju znanja bodisi v proces (samo)načrtovanja, (samo)spremljanja, (samo)evalvacije. Na vsaki točki učnega procesa je možnost medsebojnega komuniciranja odprta. Komunikacija lahko poteka ena na ena, z več ali z vsemi udeleženci. V vlogi učitelja – skrbnika lahko proces komuniciranja tudi usmerjaš. Udeležence želim popeljati v lastno izkušnjo dela z e – listovnikom. Na delavnici bomo izvedli vse faze procesa: prijava, vključitev v skupino, kratek pregled vsebine e – listovnika, izvedba naloge(postavljanje cilja), medsebojno dajanje povratnih informacij v e – listovniku, refleksija na vsebino delavnice. Ocenjujem, da bodo udeleženci na ta način spoznali e-listovnik, prepoznali možnosti, ki jih ponuja za interakcijo na različnih relacijah (učitelj/učenec, učenec/učenec, učitelj/učitelj). Računam na to, da bo udeležencem delavnice izkušnja dovoljšen izziv za nadaljnje samostojno raziskovanje e –listovnika.

Kategorija: Delavnice