SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

S QR-kodo med knjižne police

Metka Kostanjevec, Prva gimnazija Maribor

Naučiti dijake izbrati primerne informacijske vire za opredeljeno potrebo je eden temeljnih ciljev knjižničnega informacijskega znanja (KIZ) v gimnaziji. Zato je zelo pomembno, da dijaki poznajo sistem postavitve knjižničnega gradiva v šolski knjižnici, v našem primeru je to sistem univerzalne decimalne klasifikacije oz. UDK-sistem. Ni namreč dovolj, da dijaki v knjižničnem katalogu najdejo želeno gradivo, temveč je nujno, da ga znajo tudi sami najti na knjižnih policah. Pri vsem tem jim je lahko v veliko pomoč sodobna računalniška ter komunikacijska tehnologija, ki ob ustrezni rabi olajša iskanje in občutno skrajša čas, potreben za zadovoljevanje informacijskih potreb. Na poti k doseganju omenjenih ciljev smo na Prvi gimnaziji Maribor izvedli pouk KIZ, pri katerem so dijaki 1. letnikov usvajali postavitev gradiva v šolski knjižnici s pomočjo tablic in QR-kod. Ob koncu izvedenega pouka smo bili zadovoljni vsi vpleteni: dijaki, ki so v veliki večini uspešno našli v nalogah zahtevano gradivo, in profesorice, ki smo le še utrdile svoje prepričanje o tem, da se pri timskem delu lahko res veliko naučimo drug od drugega.