SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Sodelovalno in samoregulativno učenje s pomočjo e-listovnika pri pouku športne vzgoje

Neja Markelj, SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

V prispevku predstavljam izkušnjo formativnega učenja z vključevanjem e-listovnika (v sklopu projekta EUfolio) in sodelovalnega učenja pri pouku športne vzgoje v srednji šoli. Poleg običajnih vsebinskih ciljev tematskega sklopa skok v daljino, sem zasledovala naslednje procesne cilje: razvijati spretnosti sodelovalnega in samoregulativnega učenja. Dijakinjam 3. letnika sem napovedala temo naslednjega srečanja. Za domačo nalogo so izpolnile rubriko predznanje v zavihku Moje učenje v e-listovniku. Aktivirale so svoje predznanje o tehnikah skoka v daljino, značilnostih faz skoka in dejavnikih na dolžino skoka, zapisale so tudi, kaj že vedo o sodelovalnem učenju. Na prvi uri smo se pogovorile o njihovih zapisih ter obnovile znanje o teh temah. Dekleta so se razdelile v delovne pare. Z i-Padom so druga drugi posnele skoke. V e-listovniku so analizirale tehniko skoka (dobre stvari in pomanjkljivosti), oblikovale cilje in strategije do ciljev ter sošolki podale povratne informacije o njenih zapisih. Na naslednjih urah smo vadile tehniko skoka v daljino, v paru so si sproti podajale povratne informacije. Ocena skoka v daljino z naravno tehniko je bila sestavljena iz učiteljeve ocene skoka, ocene dveh sošolk in uspešnosti ocenjevanja skoka sošolke. Naloga učitelja v vseh fazah je, da pozorno spremlja aktivnosti, vzpodbuja sodelovanje in pomaga, ko se stvari zataknejo.

Kategorija: Petek, Program, Sejem DajDam