SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Učimo se drug od drugega ob podpori e- listovnika in formativnega spremljanja

Tina Petkovšek,  SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

V predstavitvi se bom usmerila na prikaz dobre prakse pri pouku, ko smo temo »priprava na prvo zaposlitev« z dijaki razširili na mali projekt, ki je ob uporabi spletnega okolja listovnika in formativnega spremljanja zelo lepo zaživel. Poudarek je bil na tem, da smo vsi dobili priložnost, da se drug od drugega učimo. Želela sem, da ne bom le jaz podajala snovi, ampak da se bo posamezen dijak poglobil v tisti del priprave na prvo zaposlitev, česar sam še ne zna/obvlada in to temo na kratko predstavitvi posreduje ostalim. Tako so se učili drug od drugega. Izkazalo se je, da je tak način dela tudi priložnost, da se sama marsičesa naučim od dijakov. Kasneje pa smo k pouku povabili še učiteljico praktičnega pouka, tako sva s sodelavko imeli priložnost, da sva se tudi druga od druge česa novega naučili. Sama aktivnost dijakov je bila razdeljena na štiri etape. Najprej so si za ogrevanje vsak zase izmislili slogan za samopromocijo. V prvi fazi so tudi individualno izpolnili vprašalnik o pripravi na zaposlitev in tako analizirali svoja šibka področja. Izbrano temo so v napovedanem terminu na čim bolj ustvarjalen način predstavili sošolcem kot predstavitev v Prezi-ju ali Power Pointu, potem pa jo še objavili in delili v listovniku vsem sošolcem. Pomembno je bilo, da so navajali tudi literaturo – spletne vire za morebitno poglobljeno nadaljnje učenje sošolcev. Tretja faza je bila objava nasveta glede iskanja zaposlitve, ki ga je vsak dijak pridobil zunaj šole pri starših, prijateljih, morda celo kadroviku… Zadnja etapa pa je bila ponovno samoocenjevanje skozi vprašalnik ter dokončanje zavihka »moje učenje«. Formativno spremljanje je meni omogočilo spremljanje napredka, dijakom pa je prineslo priložnost za razvijanje samoregulacije v procesu učenja. Moj namen je opogumiti ostale učitelje za raziskovanje v učenju drug od drugega, uporabo listovnika in AFL.

Kategorija: Petek, Program, Sejem DajDam