SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Podrimo stene in zgradimo mostove!

Izziv za veliko učiteljev je prepoznati, da se izobraževanje ne dogaja znotraj štirih sten njihovih učilnic. Karkoli se dogaja v enem razredu bi moralo biti del širšega razvoja šole in končno tudi izobraževalnega ekosistema. V predstavitvi bo Diana podala nekaj svojih izkušenj iz projektov Living Schools Lab  in Creative Classrooms Lab, v katerih je bila odgovorna za spremljavo in dokumentiranje inovativnih praks pri uporabi tehnologije v šolah širom Evrope. Diana bo predstavila kako šole lahko dokaze iz enega razreda uporabijo za obogatitev prakse na celotni šoli.

 

Diana Bannister je direktor razvoja učnih tehnologij na pedagoški fakulteti univerze v Wolverhamptonu, Velika Britanija. Svojo kariero je začela kot razredna učiteljica in namestnica ravnatelja, a se l. 2001 preselila na univerzo, da bi vodila projekte s področja tehnologije in izboljšave šol. L. 2009 je začela sodelovati s šolami po Evropi, kjer je pomagala učiteljem učinkovito uporabljati tehnologijo v podporo učenju in poučevanju. Redno izvaja izobraževanja s področja strokovnega usposabljanja za vodstvene delavce šol in učitelje, pri čemer raziskuje strategije za razvoj šole. Obiskala  in delala je s šolami v več kot 30 državah, kjer je opazovala in dokumentirala prakso, da bi lažje razumela kako frontalno uvajati spremembe v šolah.

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Diana Bannister 1Ilustracija_Diana Bannister 2

Ilustrator: Igor Ribič

 

Kategorija: Petek, Program