SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Razvijanje učnih predmetov z učenci: anketiranje in eksperimentalni projekti

Ponavadi poučujemo tisto, kar zelo dobro poznamo, pri čemer verjetno enako dobro poznamo tudi rezultate projektov učencev in v kakšno smer bodo šle njihove razprave. Drugi način bi bil izvajanje pouka v razredih, kjer ne vemo, kaj se bo zgodilo – učenci raziskujejo in analizirajo svet z metodo empiričnega raziskovanja in ustvarjajo popolnoma novo znanje. Učenci za svoje raziskovanje dobijo idejo iz trenutnih aktualnih tem v razredu in pripravijo raziskovalni instrumentarij – kot so npr. ankete, fokusne skupine ali celo eksperimenti. Naslednji koraki so zbiranje in analiza podatkov ter prikaz rezultatov. Ta način poučevanja ima veliko prednosti: Učenci morajo raziskati različne vidike problema zelo natančno, zbiranje in analiza podatkov pa sta zanimiva tudi če niso sicer ravno navdušeni nad temo, in učenci so običajno zelo ponosni na rezultate.  S pridobivanjem prvih izkušenj pri načrtovanju empiričnih projektov, zbiranju podatkov, kakor tudi analiziranju in dokumentiranju, učenci pridobivajo pomembne metodološke spretnosti. Glavni namen prispevka je predstaviti ta način poučevanja ter ponuditi praktične nasvete za njegovo izvedbo v različnih učnih okoljih. Ta metoda združuje dva vidika učenja od učencev in uporabo podatkov v procesu učenja.

 

mc_nimmerfrohMaria-Christina Nimmerfroh je diplomirala s področja psihologije organizacij na Goethejevi univerzi v Frankfurtu ter opravila specializacijo iz klinične psihologije /psihoterapije.
Predava in izvaja izobraževanja na različnih univerzah in drugih institucijah.
Na Goethejevi univerzi v Frankfurtu deluje na inštitutu za psihologijo,  oddelek za metodiko psihologije, evalvacijo in raziskovalno metodiko. Ukvarja se z računalniško podprtim delom ter e-učenjem v empirični psihologiji.

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Maria-Christina Nimmerfroh 1Ilustracija_Maria-Christina Nimmerfroh 2

Ilustrator: Igor Ribič

 

Kategorija: Petek, Program